Návrat periodické komety 73P Schwassmann-Wachmann 3 /objevili ji 3. května roku 1930 Arnold Schwassmann a Arno Arthur Wachmann, němečtí astronomové působící na Hamburské hvězdárně v Bergedorfu/, která se nyní přiblíží v druhém květnovém týdnu v neuvěřitelně malé vzdálenosti od Země – 0,074 AU - 11.1 mil km, je očekávána řadou astronomů . Astronomové z napozorovaných dat celkem spolehlivě znali její periodu oběhu, která činií 5,44 – 5,46 let. Do konce prosince její vysoká aktivita umožňovala za normálních podmínek již zcela nepozorovatelnou kometu sledovat pouhými binokuláry. V polovině měsíce ještě dosáhla 8. magnitudy, když prošla další explozí. Už po prvním zjasnění u ní bylo objeveno podvojné jádro, po prosincové explozi to byly 4 jádra označena písmeny "A" – "D".
Začínající rozpad jádra naznačuje, že v krátké době zřejmě přestane tato kometa existovat, a jejím jediným pozůstatkem bude proud meteoroidů, který bude obíhat na její průvodní dráze. Vzhledem k tomu, že dráha této komety kříží dráhu Země a značně se k ní přibližuje, částečky pocházející z této komety již vytvořily meteoritický roj, nazývaný τ Herkulidy, který byl mimořádně silný v noci z 9. na 10. června 1930, kdy bylo pozorováno v maximu až 100 meteorů za minutu. Jeho intenzita je silně proměnná; teoreticky mohl být pozorován též v létech 1914, 1930, 1941, 1946 a 1952, ale o tom neexistují žádné záznamy. Nejbližší další průchod této komety perihelem je vypočítán na 7.června 2006. Ještě před tím, 13.května, prolétnou zbytky komety v blízkosti Země, a to úlomek C ve vzdálenosti 11 mil. km, úlomek B 7,7 mil. km a úlomek E 7,6 mil. km. Ztracený relativně velký úlomek A pravděpodobně mine Zemi ve větší vzdálenosti, i když není vyloučeno, žy by se mohl přiblížit až na 6 mil. km.V roce 2022 mají zbytky komety proletět kolem země ve větší blízkosti než v roce 2006. Proto budou úlomky komety během návratu v roce 2006 pečlivě sledovány, aby mohla být jejich dráha co nejvíce zpřesněna.


Hlavní fragment s označením C prolétne nejtěsněji kolem Země 12. května ve vzdálenosti přibližně 11 milionů kilometrů. Fragment bude pozorovatelný na ranní obloze v souhvězdí Lištišky i v malých dalekohledech. 18. dubna hlavní složka komety vstupila z jihozápadu do Severní koruny a je pozorovatelná již celou druhou půlku noci. 29. dubna vstupila do Herkula, kde se 1. května setká v jižním směru s věhlasnou kulovou hvězdokupou M13. Dělit je budou necelé 2°. Do blízkosti nadhlavníku se dostává 6. května při vstupu do Lyry (prolétá přesně ve středu souhvězdí), kdy se zároveň již velmi přibližuje k Zemi. 10. května se naskýtá možnost pro fotografování, kometa je v okraji Mléčné dráhy a letí přes "krk" Labutě. 13. května kdy poletí v Lištičce bude nejblíže k Zemi. Kometa se rozlomila již na více než 40 fragmentů.