Egyptolog Miroslav Bárta říká toto : Velmi často se stává, že elity odmítají vzít na vědomí, že se něco děje, nebo že se mění situace. Nemluvě o tom, že by se snažily na ni novým pružným způsobem reagovat. Většina civilizací má společné to, jakým způsobem dosahují svých vrcholů, i to, jak po nich následují propady. Vzestupy a pády,mechanismy náboženských konfliktů, masové migrace, války mezi etniky, adaptace na klimatické změny, role přelomových technologických vynálezů (ať už to byl vynález studny, parostroje nebo atomové elektrárny), přírodních katastrof, pandemických nemocí nebo inflací jsou velmi staré fenomény, jejichž anatomie je známa. Pokud poznáme detailně jejich anatomii, usnadníme si naši vlastní cestu. V tomto ohledu hraje archeologie a historie strategickou úlohu. Jakási krize neznamená konec. Lidský rod vždy bojoval s osudem a jen my na to jaksi máme tendenci zapomínat. Nic netrvá věčně a navíc je zde mnoho nástrojů, jak eventuální dopady mírnit.

Jedinec je hybatelem dějin, pokud to tak mohu nazvat. Dav, masa nebo kolektiv nikdy nic kloudného nevymyslely /...jedinec pod vlivem masy ano.../. Na druhé straně je třeba dbát na to, aby velké skupiny lidí, které se dají poměrně snadno manipulovat – čím jsou větší, tím lépe se manipulují – nebyly zneužity pro osobní cíle. Jednou větou, věřím na to, že tak jako v minulosti i v budoucnosti bude pokrok ovlivňován nevšedními osobnostmi. Cesta člověka na této planetě zaznamenala mnohá skvělá období. Mělo by se dbát skutečně na kvalitní rodinnou a školní výchovu a vzdělání nastupující generace.

Významný český archeolog a egyptolog Miroslav Verner je zdrcen mezinárodní situací především v arabských zemích. Od Afghánistánu a Pákistánu po severní Afriku probíhají tak prudké změny, že jim takzvaná západní civilizace nestačí přihlížet, natož aby smysluplně reagovala. Jednotlivé kroky Západu jsou nahodilé a ještě ke všemu vesměs nešťastné. Vychováváme čísla, ne lidi, nekoordinujeme, kde kdo bude potřeba, prostě chrlí se lidé, kteří pak mají problémy najít nějakou, ne tedy tu jejich, ale vůbec nějakou práci. Investuje se do vzdělání, které se nezúročuje.

Politika se nejenom u nás, ale prakticky všude stává byznysem, tedy povoláním sloužícím k vcelku bezmyšlenkovitému vydělávání peněz. Bude-li tento parazitismus na státních financích a na chudších spoluobčanech pokračovat, dojde k vyprázdnění tohoto typu kapitalismu podobným způsobem, jako došlo k vyprázdnění socialismu, a režim se zhroutí sám do sebe, tvrdí Václav Cílek, že režimy, jak je od 19. století dobře známo, se stávají svými hrobaři.

Je mi líto, že se lidem opět perou mozky a uměle vytváří nenávist mezi státy a národy. Když to těm tam někde v pozadí vyjde, oni v bunkrech z toho jedině zase ještě více zbohatnou. Mašírovat a umírat budeme my, obyčejní. Ukrajinský puč nevznikl náhodou. Za ty šňůrky někdo tahal. Ostatně kde je náhle velký boxer? Nenechme se oblbnout. Ani papeženci, ani umělci. Navíc černé skříňky jsou v západních rukách. Tak proč ten náhlý spěch? Mezi námi, která velmoc je ideální? A která má vlastně vojsko po celém světě a brání tím mír,i když tam někde většinou nezůstane kámen na kameni? Asi by bylo lépe, kdyby pan doktor Halík, /...který označil Rusko za zlo.../, odcestoval do Svaté země. Pokud je mi známo, není to tam totiž vůbec ideální. Když to nevidí bohové, měl by pomoci on. Je to jeho poslání. Míní pan Koskuba.

Usilovat o vítězství Západu a potrestání Ruska nebo naopak. Pro obě strany by takové vítězství bylo vítězství Pyrrhovo a pro Ukrajinu tragédie. Ukrajinská krize se mediálně rozvíjí především jako konflikt mezi Západem a Ruskem, jako jakési pokračování staré studené války. Pokus Západu jednostranně začlenit Ukrajinu do své sféry vlivu, aniž by měl připraven projekt celkového řešení vztahů s Ruskem, uvedl do pohybu procesy, které si rozumní lidé v Evropě nemohou přát. Novou studenou válku, frustrované a nepřátelské Rusko a nesmyslné závody ve zbrojení.

Dejme tomu, že Rusko jako jaderná velmoc pro nás představuje jisté ohrožení. Připusťme i to, že chce revidovat poměry ve střední Evropě. Vzhledem k rozložení sil je to ale zřejmě možnost dost vzdálená. Ohrožení ze Západu je však akutní, tažení proti elementární lidské morálce ve jménu radikální převýchovy už probíhá; nadmíru úspěšně probíhá. Co je tedy horší? Kdosi moudrý řekl: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, duši zabít nemohou; bojte se spíše těch…. Jistě, člověku, který má svou životní filosofii zredukovanou na pozemskou existenci, to nic neříká. Pak by ale také měl ale vzít za svou Nietzschovu moudrost, podle níž je spravedlnost pouhým výmyslem slabochů.

Rusko podcenilo pokrytectví USA a přecenilo nezávislost Evropy a její instinkt přežití. Mámeme se bát Ruska? Od sjednocení Německa a rozpadu Sovětského svazu se ruské hranice nepohnuly na západ ani o metr. Ve stejné době se hranice EU a NATO posunuly na východ o tisíce kilometrů. Přesto nás naši politici a jejich služební novináři dennodenně straší rozpínavostí Ruska. A zdejší euro-bezmozkové tomu bezmezně věří a papouškují to. Každý, kdo má jiný názor, než jaký bubnuje oficiální propaganda, je promptně označen za rusofila či Putinova agenta. Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu!

Rusko tedy v nejhorším možném scénáři někdy zničí naše těla. Západ však už aktuálně ničí duše. Rusko může páchat v dějinách běžné velmocenské násilí. Současný Západ však padl o řád níž. Za pomoci vyspělých technologií úspěšně šíří morální zkaženost dosud nevídaných rozměrů. Těžko si lze představit větší zlo než to, které produkují neomarxisté, když od základu předefinovávají realitu a od základu rozhodují o tom, co je v lidských životech dobré a co zlé. Když ve jménu tolerance pokrytecky diktují své morálně i civilizačně sebevražedné recepty jako povinnost, jejíž neplnění se trestá.

/za použití web.stránek mimo hlavní proud, názory /

Rusové začali nyní s ražbou zlaté pětirublové mince, která by měla být v oběhu ještě do konce roku.

Země závislé na ruské ropě nyní nově budou muset dopředu nakupovat zlato. Za dolary. Na světovém trhu. Protože zlato je na světových trzích obchodováno v dolarech, tak by Spojené státy, neodebírající od Ruska žádné suroviny, mohly vydělat. Jenže je tu potíž s cenami. Cena ropy se propadla a cena zlata je stlačena. Západ snížil ceny ropy a uměle snížil kupní sílu zlata, takže je tu jedna neznámá. Ale tady hraje roli fyzické držení zlata. Zásoby fyzického zlata Rusko obchodováním ve zlatě navyšuje. Také je jasné, že samotné zlaté rezervy v držení na Západě nejsou nekonečné. Faktem je, že zásoby se dají snadněji zcizit a přilepšit jinému rozpočtu. Naše země s tím měla v jisté době již jednu špatnou zkušenost. Nedávno to bylo ale někde  o něco východněji. Původním záměrem bylo ale jeho "hledání" i když ta Hromada Nalezeného Zlata měla pracovně zkratku s poněkud jinak přeskupenými písmeny ZHN. Možná tím chtěl Rus  z východu zpátky na západ něco vzkázat.

Takže při dnešním stavu věcí jedinou jistotou je absolutní nejistota.

rubl.png (225×225)