Je zvláštní jak rozdílné problémy se řeší na různých místech a přesto spolu souvisí.

cat.jpg (648×538)

V hlavních zprávách TV Prima odvysílaná reportáž, týkající se iráckých běženců z Erbílu, kteří do České republiky před několika týdny přijeli za pomoci Nadačního fondu Generace 21, zvedla mezi lidmi vlnu nevole. Reportáž přináší vyjádření jednoho z mužů, který v ní odmítá městem Jihlavou nabízené ubytování se slovy, že než aby žil v přemalovaném kravíně, raději odejde zpět do Iráku. Ukázalo se, že televize odvysílala zmanipulovaný překlad výpovědi, který měl vypadat takto : „Přišli jsme sem a opravdu tu máme (silnou) vůli žít, opravdu vidíme během těch pěti dní, že jsou tu dobří lidé – pomáhají ostatním, zajišťují pro nás vše, naším cílem je, aby bylo pro nás ubytování vhodné.Další věci si sami zajistíme, protože jsme sem přijeli pracovat a ne dostávat věci (v arabštině jídlo a pití) zadarmo. My máme zkušenosti, přijeli jsme pracovat. Každý z nás má odborné zkušenosti. V budoucnu si zajistím své potřeby, abych uživil svou rodinu a děti. Já jsem sem přijel a byl jsem překvapen, že máme nevhodné bydlení. To neunesu /čeština vymezuje jako nesnesu/.“

Neukázalo se nejspíš nic. Prima sděluje, že si za svou reportáží stojí. Překladatel převedl slova uprchlíka takto: „Nejdůležitější pro mě je vhodné bydlení. A pokud budu bydlet v nějakém kravíně, který je znovu přemalován, tak takové věci nebudu v žádném případě akceptovat a vrátím se do Iráku.“ A tak následuje, že to řekl, ale pod tlakem. „V situaci, v níž jsme, kdy hledáme nový život v nové zemi, jsem neudržel nervy na uzdě. Omlouvám se a prosím, aby mé předchozí vyjádření nebylo bráno v potaz, protože můj skutečný postoj je zcela jiný – jsem vděčný, že nás Česká republika přijala a že se Nadační fond Generace 21 stará o naši budoucnost,“ uvedl muž později. „Naši reportéři tam byli dvě hodiny a pán nám to rozhodně přesně takto na kameru řekl. Nebyl rozčilený a řekl to naprosto klidně. Protestoval proti tomu, jaké mu nabídli bydlení.

Německá kancléřka Angela Merkelová uvedla, že syrští uprchlíci budou moci i nadále přicházet do Evropy /včetně Německa/. Prohlásila to v Ankaře na jednání o zbrzdění proudu běženců. Ti uprchlíci, kteří se do Evropy dostanou, budou rozdělováni dle systému kvót. Zároveň kritizovala Rusko a Sýrii kvůli náletům a stupňujícím se bojovým operacím na území Sýrie ohrožující tamní obyvatelstvo. Ankara přijala asi polovinu z nich, nyní pouští jen nemocné a zraněné. A z toho důvodu se Turecko s Německem dohodlo, že zahájí společnou akci na pomoc – Německo poskytne technickou pomoc a Turecko záchranné složky pro mimořádné události. Velmi důležité podle Merkelové je to, aby cesta migrantů ze Sýrie přes Turecko neprobíhala ilegálně, nýbrž kontrolovaně, legálně a aby byla námi organizovaná.

Merkelová dále vyzvala Rusko, aby dodržovalo rezoluci 2254 Rady bezpečnosti OSN, již samo podepsalo. V této rezoluci se zainteresované země zavázaly, že bezodkladně zastaví veškeré útoky na civilisty a civilní cíle. Vedle toho vyzvala Ankaru ke zlepšení situace uprchlíků v zemi a apelovala na tureckou vládu, aby byly tři miliardy eur poskytnutých Evropskou unií k těmto účelům ihned použity.

Prezident EU Donald Tusk, se přidal k varování, že ruské nálety v Sýrii eskalují celý konflikt a zvyšují v konečném důsledku také počet uprchlíků mířících do Evropy. „Rád bych se po německé kancleřce přidal ke kritice Ruska také já osobně. Přímý důsledek operací ruských sil znamená, že získává brutální Asadův režim opět pevnou půdu pod nohama". Přes svého mluvčího prezident Vladimir Putin vzkázal Merkelové a všem stranám, „aby vzhledem k delikátnosti situace v Sýrii pečlivě zvažovaly svá slova“.

Pan Václav Klaus je přesvědčen, že kdyby se neuskutečnila invaze do Iráku, tak by se syrské drama nekonalo a nezačala by ani uprchlická krize. Tento americký vliv způsobil tak půlku celého problému. Beránkem spíše než povstalci jsou obyvatelé a vlkem spíše než Asad je IS, takže myslivcem je nakonec hádejte kdo ?

Samotné USA tvrdily, že pro konflikt v Sýrii nepřichází vojenské řešení v úvahu, pouze politická dohoda a snahy o mírové politické řešení. Za odmítavého postoje Ruska, které nesouhlasilo s odstraněním prezidenta Asada, se to zdálo díky patové situaci pochopitelné. Ten pak využil vzájemných vztahů s Moskvou a požádal ji o pomoc. Konflikt, který dlouhou dobu působil, že se dostal do slepé uličky, dostal spád. Asad a jeho spojenci nyní vyhánějí povstalce. Rebelové podporovaní USA jsou na útěku. Pokud dojde na jednání o příměří, nastane až ve chvíli, kdy bude Asad držet větší území a mít větší kontrolu než na začátku povstání v roce 2011. Rusům se úspěšně podařilo zrušit zásobovací stezky rebelů. Bývalá hlavní žalobkyně Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Carla del Ponte předpokládá, že by bylo vhodné vytvořit speciální mezinárodní tribunál pro válečné zločiny, který by se zabýval zvěrstvy spáchanými v Sýrii a Iráku. „Nevěřím ale, že by to bylo možné před tím, než bude dosaženo příměří“. Ruskou vojenskou přítomnost v Sýrii pokládá za správnou.

Jedna stará pravda říká, že vše souvisí se vším a to vskutku současný světový vývoj očividně dokazuje. Občanské války v Iráku, Afghánistánu, Libyi a Sýrii vytváří základy rozkladných společenských procesů v Evropě. Ptáte se jak?? Skrze Uprchlíky. Tito vytvářejí nemalý ekonomický problém, který se přímo přenáší i do roviny společenské, kde působí značné škody a názorové střety. Evropští a tím samozřejmě i čeští politici se nestydí i v této situaci lidem lhát, když tvrdí, že uprchlíci jsou především vzdělaní lidé střední a vyšší třídy.

Máme se skutečně bát islamizace Evropy? Myslíte si, že skutečně je až tak velkou hrozbou? Není to jenom hrozba, ale je to absolutní realita! V Německu přijali více než milion vyznavačů islámu. A my jsme součástí Schengenského prostoru. To znamená, že oni v okamžiku, kdy tam dostanou povolení k pobytu, tak mohou zcela volně působit na celém území Evropské unie.

Pan Václav Klaus si myslí, že ti, co sem přišli nikoliv jako utečenci prchající před válkou, ale jako ekonomičtí migranti, ti zde nechtějí pracovat, ale chtějí žít ze sociálních dávek. Spíše se ale zdá, že dávky budou potřebné na zajištění potřeb utečencům. Migranti co budou požadovat kvalitnější život, než mohou mít nyní ve své zemi, budou hledat "obživu" skrze kontakty přes své známé či příbuzné, kteří už zde dlouhodobě žijí a lépe se orientují. Ano a Evropu pomalu přetváří.

Příliv imigrantů i tak samozřejmě nabourá státní rozpočty zemí, kde se budou soustřeďovat, což se bude chtě – nechtě muset řešit. V každém případě to nejvíce odnese domovské obyvatelstvo, jejichž daně budou běženci vysávat skrze státní rozpočty. Peníze a práce však není. "V Evropě máme 23 milionů nezaměstnaných, takže úvaha o tom, že tady existuje nedostatek pracovních sil, je směšná, dětinská, prostě nesmyslná.“ Jenže nezaměstnané zahrnují i ty, kteří nelze zaměstnat. Ať už z důvodu, že oni nechtějí a nebo nemohou /nechce někdo jiný/. Poptávka po místech ale existuje. Je to dáno jednak úsporou na platech a nebo nárocích na kvalifikaci. Nic na tom nemění fakt, že nezaměstnaných je hodně.

Muslimské země mají problém. Miliony mladých mužů se nemohou oženit, protože nemají na věno nevěsty. Ta společnost je tam dost puritánská. Silvestrovské události v Německu určitě nebyly vyjádřením toho, jak se tam muži k ženám chovají, u nich doma by je stihl tvrdý trest. Já jsem v tom viděl něco jiného, velmi znepokojivého. To nebyly útoky jen na ženy, ale především na evropské muže podle nazírání arabské mentality. Oni to chápou jako obrovskou pohanu těch mužů, že si svoje ženy nedokážou ubránit. Tam by za to tekla krev. Znamená to ale také vyjádření opovržení nad celou tou společností, která se podle jejich chápání chová bláznivě a nepochopitelně, když jim dobrovolně otevírá dveře a dává jim něco zadarmo. My si tím nezískáváme jejich úctu, ale nepochopení a pohrdání. Útoky na ženy jsou hluboko v mentalitě migrantů a uprchlíci mají hodnoty neslučitelné s našimi. Je to dané celoživotní výchovou, jejich zkušenostmi, což vše dokola objímá a formuje jejich ideologická víra, že muslim je nadřazený ženám, nevěřícím, i věřícím jiných náboženství. Je to rasismus v té nejnegativnější formě, jen hodnotově nerozlišuje rasy, ale ... nerozlišuje tělo ale ducha myšlení, víru. Skoro by se dalo říci, že dva rozdílné názory, co se tedy více prosazuje ?!

Pan Klaus řekl: "Na individuální migraci aplikujme všechny prvky soucitu, milosrdenství a dobra vůči jednotlivcům, ale vůči masové vlně, valícímu se davu není nic takového možné". S velkou pravděpodobností se ale nejspíš mýlí, válečná migrace bývá ze své podstaty vždy masová.

Někdo řekl, že Evropská komise je pro Evropu horším nepřítelem než Islámský stát. V Izraeli má zase zastavit teroristu nejblíže ozbrojený občan. Ale je z těchto dvou názorů každý jinak vzdálen realitě, nebo ne ? A co toto ? Každý příslušník ozbrojené složky musí být připravený použít zbraň na ochranu své země a k tomu patří i ochrana hranic. Pokud dovolíme, aby ji ilegály překračovali bez ohledu na pohraniční stráž, tak k čemu ta hranice je ? A k čemu jsou platné zákony ? Takže naprosto jasné musí být, že kdo neuposlechne výzvy, porušuje zákony a suverenitu státu a bude pokračovat v nelegálním překračování hranice, musí být zastaven za použití všech dostupných prostředků. To by bylo jak ochrana hranic za socialismu, jen s tím rozdílem, že dříve se nesmělo ven ! Je tu rozdíl, větší extrém přechodu hranic skutečně nastal, ale podmínky jsou zcela rozdílné. Pokud by něco hrozilo, namísto policistů by nastoupili vojáci. To v jiném případě mají vojáci prý celkem jasno. V případě sebevraždy se moc nepřemýšlí. I když exodus do Evropy ho může připomínat. Tady jde hlavně o Rusko. Pokud by měli vstoupit ruská vojska, na jaká-koliv zapovězená /dříve spřízněná/ území, už předem je vyloučeno že nepůjde o "pomoc", ale bude to požadováno za napadení. A byť jen jeden útok na jednoho člena aliance je útokem na všechny členy vojenského paktu. V tomto ohledu by vpád Rusů vyvolal, že USA a většina evropských zemí by s Ruskem vstoupila do válečném stavu /začal bratrovražedný boj ?/

Velký vojenský konflikt může propuknout i díky konfliktu Turecka s Ruskem. Turecko bohužel patří taky do NATO. Avšak Rusko je i přes všechna štvavá prohlášení a nepřátelské akty ze strany Turecka, ztělesněné do projevů a příkazů tureckého premiéra Davutogla a prezidenta Erdogana, věrno povaze státu, který chce bojovat proti islámským radikálům v Sýrii, a tak trpělivě snáší co mu jiní vyčítají. Ale i tak vysvětluje : „Pokud hodlá západní koalice ve spolupráci se státy Perského zálivu spustit pozemní operace v Sýrii, může tento krok vést ke třetí světové válce," vzkázal Američanům premiér Medveděv. Tady je ale spíše míněno velké zapojení mnoha států, i když i pozice jsou rozdílné a incidenty se stávají, a stojí na počátku mnohem větších konfliktů. Američané i jejich arabští spojenci by se proto měli předem rozhodnout, jestli chtějí tak dalekosáhlý konflikt riskovat.

Další názor je, že je nutné, aby se Evropa postavila zásadně na odpor Americkým záměrům a vydala se jinou, vlastní cestou. Může a nemusí to být nutností. Záleží na tom jak se bude Amerika /a naše EK/ chovat. Jinak se může stát, že skutečně budou lidé Evropských národů umírat pro chyby své a blbost těch druhých. Pro oba kontinenty musí být spolupráce výhodná nelze jednostranně těžit i když je v tom jasný kapitalistický duch. Evropa nestojí o to stát stranou, ani být zneužívána k "vyšším" cílům. Není totiž spolupráce jako "spolupráce", tedy ta vynucená.