Je to velmi dobře napsaná kniha, děj je dobrý. Je v něm dobře vidět, jaká katastrofa se může stát díky špatně využitým penězům. Znovu musím obdivovat Verneovu intuici.

Zajímavý katastrofický děj, kterým Verne způsobem sobě vlastním předběhl svou dobu, graduje knihu až do šťastného konce, který je možná až moc optimisticky pozitivní a sladký. Zarazilo mě také přísně černobílé vyobrazení hlavních postav, které mi však posléze v kontextu jiných Verneových děl k příběhu docela sedělo. Kdo má rád starší sci-fi, mohu jen vřele doporučit! :)

Zpátky do současnosti :

Z Makedonie do Srbska proudí nyní denně dva tisíce migrantů, ač teploty klesají hluboko pod bod mrazu. Řada uprchlíků nemá dostatečné oblečení a je nemocná.¨

 

Uprchlíci se nápadně podobají čecháčkovským osidlovačům vysídlených Sudet ? Němci přijímají uprchlíky možná navíc i pokáním za rasisticky zahubené a vypuzené židy. My jsme vypuzením a oloupením Němců získali volnou kapacitu 3 milionů osob. A vyjeme pokrytecky kvůli stovkám. Švejkové - do zbraně !!! A na stráž !!! Parazitičtí čecháčkové se bojí další parazitické konkurence? Podle sebe soudí jiné. Rodilých Němců se bojí a škodolibě a krátkozrace se těší na islamizaci Německa. Debilové. Kdo stojí o vás čecháčkové ??? Češi, nekrást tady !!! Řešení na konci příspěvku. Zavilý Klaus chce z čecháčků nadělat stejné mrzáčky, jako je jeho syn a jeho hájkovští poskoci. Sudety, (podobně Horní Uhry, polské Slezsko), nikdy nechtěly být dobrovolně součástí umělého, podvodně vzniklého, separatistického husitsko-bolševického čecháčkostánu. Výsledkem mstivého a loupeživého odsunu původního obyvatelstva - namísto předtím mu odepřeného plebiscitu - je jejich současný žalostný a vydrancovaný stav, plný putinovské či doubravovské lůzy. Zplundrovaného parazitického čecháčkostánu, zamořeného jaderným a těžebním uhelným odpadem nebude žádná škoda. Je to boží trest za zlovolné a podlé vyhnání původních obyvatel, kteří nedostali ani autonomii. Jakékoli naředění bolševické lůzy cizinci je jenom prospěšné.

Rakovinový nádor husitsko-bolševické loupeživé, rusofilské, protievropské, zamindrákované, pomlouvačné a lumpenproletářské KSČ metastázoval do postkomunistických falešných a bezduchých oposmluvních Klauzemanových prognosťáckých a estébáckých partají a partajiček (ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, VV, ANO, SPOZ, ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOSRÁCIE, Kastrovaný LEV 21 atd.), které vůči totalitou postiženým, mozku zbaveným voličům nadále uplatňují tradiční "vedoucí úlohu strany" - jen ve zdánlivě pestřejší podobě – podle estébáckého hesla: „Rozděl a panuj !“ Rakovina zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy. Tedy z deště pod okap. Tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie - tak se čecháčkostán a slovenskostán odtrhly od civilizovaného Rakousko-Uherska, aby skončili přesunem do ruských stepí nebo až za Ural a budou rádi, až jim Putler stanoví dostatečné uprchlické kvóty do jimi samoobslužně zbudovaných gulagů v Akci Z. Prolhaní, sebechvalní a sebeklamní Čecháčci jsou mistři světa v obrazoborectví, strhávání soch a symbolů, přejmenovávání ulic i vlastního státu a falšování vlastní historie. Podobně jako Rusové. Jenom více kradou. Viz Václav Perokrad.

Nedorostli pro vlastní samostatný stát, nezaložený na literárních a politických padělcích a intrikách, jakož i na uplacených rakouských dezertérech. Bohužel o zpustlou Kotlinu už nikdo z vyspělejších sousedů nestojí (aby si vlastní stát nezamořil). Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí. Současný konzumizmus není nic jiného, než převlečený a přebujelý komunistický materializmus. Řecká azbucká lůzokracie opět oblažuje svět. Zneuznaný, c. a k. Univ. Prof. TGM upletl bič z rakouského dezertérského lejna - avšak zapráskat s ním už nedokázal - ani ve své mnohonárodnostní, uměle vytvořené jepičí pidiříši. Proti literárním padělkům se sice postavil - avšak politický padělek vytvořil. Ani děti se mu moc nevydařily. Pravda vyděsí !!! Čecháčkové budou spokojeni - až zase všichni budou mít stejné lejno - jen zasloužilí soudruzi (falmer) ho budou mít navoněné z Tuzexu nebo z ruské Berjozky.

Tento odborník je zastáncem zcela odlišného politického myšlení.


Tady jsem si dovolil okomentovat a zapolemizovat s jasnými názory jiného specialisty. Tento pán říká (jeho výroky jsou zvýrazněny čarou) :

Masy byly v době, kdy došlo ke kritizovanému výroku Angely Merkelové, již dávno v pohybu, o čemž česká veřejnost moc nediskutuje.

Slušelo by se říci, že v době "vpádu" /obsazování předem vytipovaných území/ nemělo být správné (politicky) vyzývat, aby došlo k jeho dalšímu následování. I s příslibem vstřícné podpory, jako by to bylo prosazení nějakého podivného politického programu či koncepce. Tedy podpory šíření, namísto prosazení základních ochranných nebo alespoň koncepčně vyhlížejících /něco řešících/ opatření, které by tomu, když né bránily, tak se alespoň zasazovaly o jeho snižování.

A tato vlna je dnes již vpravdě „uprchlická“ a ne „migrantská“.

Někdo si to asi rád rozděluje, aby to pak mohl vydávat za svůj výsledek nebo náplň své (politologické) práce.

Česká republika si moc nepřipomíná, že byla součástí „koalice ochotných“, která začala v Iráku válčit v roce 2003 a podstatně tak přispěla k destabilizaci celé oblasti.

To může napsat jen (..), ostatně jiní (..) naší zemi toto "umožnili". Lze snad jasně vysledovat a srovnání se tu přímo nabízí, že to byla stejně nutná poslušnost, jakou se nyní znovu někdo pokouší naordinovat.

Měla by s tím být spojena i jistá zodpovědnost. Ukazování prstem na Angelu Merkelovou je ovšem pravý opak zodpovědného jednání. Jsou to výmluvy. Ale v hospodě se líbí.

Výmluvy, že s tím nelze nic dělat a nemůže se bránit příchodu hoten-cizinců, což ostatně přetrvává až do současné doby, jde na vrub právě oněm politikům. Vymlouvají se na práva ŽK a současně je jim lhostejné řešit situaci tím, že prosadí řešit zájmy místní vlády a obyvatelstva nekofliktním způsobem, že onomu státu pomohou finančně i potravinovou pomocí, neboť je válkou oslaben a rozvrácen. Spolu soupeřícími frakcemi i působením oklního světa. Místo toho je tu nastolena síla, která ale nemá za cíl rychle a v dohledné době krizi zcela odstranit. Jen prohlubuje rozvrácení. Nemá pořádkový, ale kriminální charakter, jako u soupeřících stran. Stává se jednou z nich. Ale zakonitosti způsobují, že se toto působení vrací jako bumerang.


Situace kolem migrační krize se natolik změnila, že o přijímání uprchlíků z Blízkého východu v ČR nemůže být řeč, řekl  Babiš na adresu uprchlíků. Domnívá se, že potíž tkví v tom, že veřejnoprávní média v některých zemích lidem vymývala mozky, nemluvila o problémech s přistěhovalci a podobně jim lhali i politici. To vytvořilo napětí mezi domorodým obyvatelstvem a přistěhovalci. "Přece není možné, aby Evropané měli menší práva než přistěhovalci", myslí si a říká o této krizi pan Babiš.

Ředitel politického institutu -odborník (expert na sociální spravedlnost) -poradce (transformace ČR po roce 89) reaguje na tuto /i když korektní/ Babišovu prostořekost, a vedle kritiky naší země, říká mimo jiné toto : "Člověk, který se ve své osobní historii vyvíjel jako kolaborant komunistického systému a zbohatl na základě znalostí hospodářských struktur, které si tehdy osvojil, dnes uplatňuje tehdejší návyky a znalosti, aniž by se staral o nějaké principy. Andrej Babiš je ministrem financí a nemá vyrovnaný rozpočet. Hnutí“, které nemá program, Andreji Babišovi umožňuje v některých případech i rychle kličkovat. Ve zmíněném interview naprosto přesně vplouvá do různých vod české debaty. Ve své analýze uprchlické vlny v podstatě cituje hospodské debaty, když říká, že … to je problém Německa, o kterém říkají, že ho zvládnou. Ať to tedy udělají a ať nám nevnucují svoje rozhodnutí, že někoho pozvali".

Myslím, že tato reakce o čemsi vypovídá. Takhle snad svoboda nevypadá. Nebo ano ? Pán je expert v oblasti evropských studií zabývajícími se především demokratizačními procesy po roce 1989, a věnující se veřejné činnosti v USA, Rakousku či Polsku.

Není to čerstvá zpráva a ve světle nynějších zvěrstev by mohla zapadnout, nebýt "bujarého harašení" na silvestra v Německu. Dr. Barták by asi oponoval /a možná i oni pánové, co sice nenadávají a neobtěžují Němky, ale kompenzují si to na nás/

Soud ve Sjednocených arabských emirátech odsoudil Norku Marte Deborah Dalelvovou na šestnáct měsíců do vězení. Mladá žena  totiž "udělala tu chybu", že potom co byla při výletu do Dubaje znásilněna kolegou, šla na policii násilníka oznámit. Výsledek dopadl pro Evropany poněkud překvapivě. Policisté jí okamžitě zajistili, odebrali pas a obžalovali jí z nepovoleného mimomanželského sexu. Dostala nejvyšší možný trest za tyto činny: mimomanželský sex, za pití alkoholu a také za křivopřísežnictví. Podle zákona, který v Emirátech platí, může být totiž muž, který znásilní ženu, odsouzen pouze v případě, že se přizná, nebo proti němu svědčí čtyři dospělé osoby (myšleno muži a muslimové). Jinak jde o křivé obvinění