XperiaLT30p02.jpg (1079×1920)

Polsko přestává na svém území přijímat uprchlíky v rámci programu přerozdělení migrantů v Evropské unii. V reakci na úterní teroristické útoky v Bruselu to řekla premiérka Beata Szydlová.

Česko a Francie nesouhlasí s trvalým přerozdělováním uprchlíků mezi členské státy Evropské unie a shodně požadují posílit ochranu vnějších hranic EU.

Humanitární organizace stahují z Idomeni část personálu z obav o jejich bezpečí. Uprchlíci nechtějí tábor Idomeni opustit, protože se bojí, že budou odvezeni do hotspotů, kde budou internování. Od neděle jsou podle dohodu EU s Tureckem běženci drženi v hotspotech a mají omezenu svobodu pohybu. Utečenecký tábor a hotspot asi jako vězení a cela předběžného zadržení. Lidé bez domova chtějí alespoň nějaké zázemí.

V Iráku i v Sýrii probíhá válka především mezi šíty a sunnity. Mezi různými náboženskými skupinami panuje obrovská nenávist. Západní země se snaží pomáhat finančně i vojensky. Problém je, že o dohodu a kompromisi nikdo nestojí. Křesťané jsou zde hlavním terčem a jsou vpodstatě masakrováni. Jejich osud lze srovnat pouze s fašistickým holocaustem za druhé světové války. Uvědomme si, že třicet procent křesťanské populace bylo vyvražděno za pouhý měsíc (!) Každý muslim bez rozdílu vidí v křesťanovi nebo Židovi nebo Izraelci svého nepřítele. A pokud jste bez jakékoliv víry, ateista, tak jste také automaticky jejich nepřítel. Západ ale nechce pochopit tuto realitu a to je ten zásadní problém. Islám učí, že Židé jsou prokletí, že jsou „dětmi opic a prasat“.

Křesťané jsou na křižovatce. Chtěli by žít tak, jak nám to přikazuje Pán Ježíš Kristus – v míru, v lásce. Takže by rádi zůstali ve své zemi. To si přejí. Ale skutečnost je odlišná. Historie nás učí, že křesťan nemůže žít v zemi, která se neřídí zákony. Zákony mohou člověka chránit jako občana, jako křesťana, aby mohl žít v míru. Pán Ježíš nás neučil, abychom nosili zbraně, nože, meče a zabíjeli, ale abychom milovali své nepřátele.

…Situace křesťanů na Blízkém východě se vždy odvíjí od toho, kdo vládne… Pokud se k moci dostane islamistická strana, během několika hodin všechny křesťany zabije.

…Každý člověk má jiné potřeby a pouze základní potraviny nestačí. Nejsou to zvířata. Nyní je to i pro ty, kteří mají práci, velmi obtížné. Už čtyři měsíce nedostali mzdu – ani od centrální vlády, ani od kurdské regionální vlády… Musí si přece hradit nájem, jídlo, oblečení, prostě všechny své potřeby… Církev se snaží pomáhat z darů, které dostáváme…

Irák byl před několika stovkami let součástí Mezopotámie a kolébkou civilizace i křesťanství. Irák nebyl až přibližně do roku 640 n.l. vůbec arabský nebo muslimský. Nicméně právě v polovině 7. století došlo k obrovské přílivové vlně muslimských uprchlíků a celá oblast byla po pěti generacích muslimská a po deseti generacích již celá ovládnuta muslimskými Araby a stala se součástí chalífátu a Osmanské říše. A podívejte se, jak to dnes v Iráku a Sýrii vypadá. Varuji před tímto druhem imigrace a zvláště před těmi, kdo přijíždí do Evropy nelegálně.  je to stejný scénář se stejnými důsledky.

Řada uprchlíků odmítá imigrovat do Evropy. Kdo jsou tedy ti uprchlíci, kteří se ve statisících hrnou do západní Evropy. Praví uprchlíci zůstávají v „bezpečných“ částech ve svých zemích nebo v uprchlických táborech. Uprchlíci, kteří zaplavují Evropu, jsou ilegální imigranti, a jejich exodus je organizovaný. Touží po vysokém životním standardu, po bohatých sociálních dávkách, proto směřují do Švédska, Německa, Francie, Belgie nebo Holandska

Kdo stojí za jejich přílivem do Evropy a proč západní Evropa otevřela dveře uprchlíkům. Odpověď hledejme už u prohlášení bývalého libyjského vůdce Muammara Kaddáfího. Ten kdysi řekl, že do padesáti let bude Evropa muslimská a to díky Turecku, které se stane plnohodnotným členem Evropské unie. Některé evropské země se však postavily proti tomuto členství Turecka v EU a víceméně dočasně ochránily Evropu před přílivem muslimů. Vzhledem k tomu, že tento pokus nevyšel, přišli mocní s další variantou; když není možné Turecko „dostat do EU“, pošleme tam desítky milionů muslimů. Ti postupně díky vysoké porodnosti úplně změní demografickou strukturu a z evropských zemí se stanou muslimské. Vždyť nemusíme chodit pro příklad tak daleko. Turecko bylo ještě před sto lety křesťanskou řeckou Anatolií, ale po genocidě Arménů v průběhu první světové války a náboženským útokům zejména proti křesťanským Řekům se stal ze země proislámský stát. A kdo jsou ti mocní? Možná vlivná mocenská skupina Organizace islámské spolupráce (OIC), která sdružuje muslimské státy a dle vlastního tvrzení je druhou nejsilnější mezinárodní organizací po OSN. Možná má tato skupina vliv i na vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, možná na evropské politiky, kdo ví?

Katolická církev má svého nejvyššího představitele v římském papeži. Jak je to v případě islámu a jsou tzv. fatwy závazné pro všechny muslimy?

V islámu mají nejvyšší autoritu duchovní - imámové. Islámské náboženství rozlišuje pět základních sekt. Politici a různí odborníci a teologové tvrdí, že islám je mírumilovný. Nevím proč, ale toto náboženství není ani umírněné ani mírumilovné. Muslimové za dobu existence islámu zavraždili kolem 270 milionů lidí po celém světě. K tomu je třeba připočítat raněné, zmrzačené, znásilněné a odvlečené do otroctví. Můžeme tedy konstatovat, že údajně mírumilovný islám zničil více než miliardu lidských životů. Pro oponenty, kteří budou operovat tím, že i křesťané vraždili, je třeba uvést zásadní rozpor křesťanství a islámu. Zabití člověka, křesťana i jiného, je v křesťanství porušením víry; zatímco v islámu je zabití příslušníka jiné víry nebo nevěřícího příkazem od Alláha a jeho posla Mohammeda, což dokazuje již text koránu v několika desítkách případů. Problém je už v tom, že český překlad koránu je z nepochopitelných důvodů upraven tak, aby se nevyjadřoval s pravdivou brutalitou originálu. Text koránu navíc není ustálený a došlo k jeho účelovým úpravám po smrti Mohameda.

Lze tedy muslimské uprchlíky úspěšně integrovat do evropské společnosti? Pojem integrace muslimů je naprostá lež, to je nemožné. Neexistují umírnění a radikální muslimové. Jste ve válce s islámem a vůbec si to neuvědomujete. I když je muslim tzv. umírněný, tedy v tuto chvíli mírumilovný, Korán, a především právo šaría, mu nařizuje nenávidět nemuslimy. Jsou pro něj nevěřící. Historie islámu v Evropě... muslimové vůbec neasimilovali. Nikdy se nepřizpůsobí, nikdy se nebudou integrovat do  společnosti. Nechtějí to, nemají o to zájem. Problém s muslimskou komunitou mají ve Švédsku, ve Francii, v Holandsku, v Belgii, ve Velké Británii.

"Islám vyhlásil Západu válku. Muslimové neuznávají systém parlamentní demokracie, na rozdíl od Evropanů, kteří v něm vyrostli a více či méně jej uznávají a řídí se jím. Ale tito azylanti tento systém zneužijí ve váš neprospěch. Nebude to okamžitě, ale v průběhu několika generací vás početně předstihnou, a zavedou v Evropě právo šaría. Podle tohoto práva nemáte nárok na život ani majetek, mohou si vše beztrestné a v souladu s Koránem vzít. Dokud si toto neuvědomíte, jste bez šancí".

Tajné služby a nejen v Německu varují před radikalizací společnosti a občanskými nepokoji, stejně tak varují před islámským radikalismem a antisemitismem.  Dbejme proto na dodržování naší ústavy, nepřipouštějme jakékoliv výjimky nebo zvýhodňování určité skupiny občanů. Co radí křesťan konvertovaný z muslima ? "Jestliže bude žadatel o azyl tvrdit, že věří v právo šaría, azyl neudělujte. Pošlete jej do země, kde se toto právo aplikuje. Uprchlíkům nebo azylantům poskytujte pouze to, co je běžně dostupné vašim občanům a nečiňte žádné výjimky ". Etiopie se potýkala rovněž s migrační muslimskou vlnou. Tehdy vítali muslimy slovy „Vítejte, máme vás rádi, dáme vám co máme, můžete jíst a pít jako my, oblékejte se jako my,a buďte jako my. Nenuťte nás, abychom byli jako vy, jste tu jako hosté, tak od nás nečekejte něco speciálního.“ Když muslimové zjistili, že po šest měsíců se jim nepovedlo přesvědčit téměř žádného křesťana ke konverzi k islámu, tak odešli.

Papež František myl a líbal nohy uprchlíkům - a to bez ohledu na vyznání. Oslovoval je přitom jako "děti stejného Boha". Tímto bratrským gestem dal uprchlíkům najevo, že jsou vítáni. Jak totiž upozornil, obzvlášť nyní po teroristických útocích v Bruselu, panují ve světě protimuslimské a protiuprchlické nálady.

"Máme různé kultury a náboženství, ale jsme bratři a chceme žít v míru," prohlásil při čtvrteční sváteční mši v italském uprchlickém středisku papež František. Aby dodal svým slovům na vážnosti, provedl přímo na místě posvátný rituál.

František poklekl a uprchlíkům svěcenou vodou v mosazném džbánu poléval nohy. Několik migrantů se rozplakalo. Na závěr jim chodidla usušil a políbil.