Pozorujeme výtrysky koronální hmoty (CME), která putují přes sluneční soustavu rychlostí 3-5 milionů km za hodinu. Dorazí k Zemi v době kratší než dva dny. Ty lze vidět díky rychlosti světla, méně než  za osm minut po erupci na slunci. Michael Wiltberger, vědec z High Altitude Observatory říká, že modely mohou poskytnout rámec pro sledování bouří a zlepšit předpovědi. Doufá, že systém předpovědí bude funkční do pěti let. Nejhorší známá geomagnetická sluneční bouře zasáhla Zemi v roce 1859, kterou pozoroval a nakreslil astronom Richard Carrington. Tehdy ovlivnila celý telekomunikačni svět. Překvapení operátoři sledovali létají jiskry od telegrafních linek a mnohdy i to jak jim vzplál před očima telegrafní papír.

Stejně jako primitivní člověk je ohromen silou Slunce i mnozí dnešní lidé věří, že krátkodobě se mohou projevit solární účinky a mít významný vliv na Zemi a její systémy.  Jsou přesvědčeni, že pro klima jsou solární vlivy mnohem hlubší, než mnoho klimatologů rádo přiznává. Souvislost mezi solárními účinky, jako je rádiový tok, sluneční skvrny, magnetické zvraty, protonové události, a sopečnou činností a zemětřeseními byla mnohokrát studována, a pokud tato souvislost skutečně existuje, není znám přesný mechanismus proč se tak děje. Všechny energetické toky na Zemi lze nakonec vysledovat ke Slunci /ne?/vyjímaje reakce probíhajících v zemském jádře.

http://pifs.sweb.cz/sun/20120719_110032_4096_0304ra1.jpg

Veronika Křivánková /..bakalářská práce, výňatek závěrečného shrnutí/ - mimo osobní -ozn. jako ".." :

Naše Slunce je z vesmírného hlediska obyčejná hvězda průměrné velikosti. Nijak svými vlastnostmi nevyniká. Pro nás na Zemi má ale obrovský význam. Díky vhodné vzdálenosti, teplotě a dalším vlastnostem, jsou zde vhodné podmínky pro život. Samozřejmě ne navěky. Slunce je staré přibližne 4.5 x 109 let, a jako každá jiná hvězda má svoji životnost a jednoho dne dojde svého konce a s ním i Země a život na ní. To nás ale nemusí zatím trápit, protože k tomu dojde nejdříve tak za 6 miliard let. Může nás ale ohrozit i v současnosti? .....
Sluneční aktivita je souhrn složitých jevů, které jsou na sobě závislé a různě se ovlivňují. Některé projevy jsou výraznější, jiné méně, ale jejich význam je nezanedbatelný. Sluneční aktivita je velmi proměnlivá a mnohé výkyvy a nesrovnalosti dosud nejsme schopni vysvětlit. Nazývat námi nepochopené události v historii sluneční aktivity výkyvy či extrémy, se .. zdá scestné, protože za svoji neznalost si můžeme sami.
V pochopení některých jevů sluneční aktivity, či v pochopení Slunce samotného, nám určitě brání i neznalost zásadních přírodních jevů, které nechápeme. .. například magnetické vlastnosti látek a magnetické pole, jehož chování jsme schopni popsat, jsme schopni ho využívat, ale neznáme příčinu jeho vzniku. .. je patrné, že magnetické pole hraje nezastupitelnou roli ve veškerém dění na Slunci i v efektech, které způsobuje jeho aktivita.
Zkoumání sluneční aktivity v minulosti nám pomohlo vysvětlit plno historických událostí především přírodního charakteru, některých i s dopadem na lidstvo. Hledáním nějakého smyslu v událostech na Slunci, se nám podařilo objevit magnetický sluneční cyklus a to jak ten falešný tak i ten pravý. I v těchto cyklech dochází podle nás k výchylkám, které ale mohou být naopak znamením, že naše domněnky nejsou zcela správné.
Co se týče předpovídání sluneční aktivity v budoucnosti, .. /..lze/ podotknout, že naše metody předpovědí jsou založeny pouze na projevech sluneční aktivity a jejich souvislostech a ne na jejich příčinách, které bohužel často ani neznáme.
Vliv Slunce a jeho aktivity na celou sluneční soustavu je nepopiratelný. Z velké části naše soustava vypadá tak jak vypadá díky přítomnosti Slunce. Je to ohromné těleso ovlivňující nás nejen gravitační silou, ale i svojí aktivitou. Možná jsou tu i další dosud neobjevené efekty přítomnosti Slunce a jeho aktivního života.
Na život jako takový má sluneční aktivita velký vliv a to jak kladný, tak i záporný. /lze../ tvrdit, že ten kladný převyšuje negativní dopad. I drobné organismy byly schopné se Slunci přizpusobit a přežít. Človek si ve většině případů může za poškození svého těla sluneční aktivitou, zcela sám. I když jsou prokázány negativní vlivy slunečního UV záření, vypadá to, že si z toho nikdo nevzal ponaučení.
Vliv na lidskou techniku má pouze negativní charakter. Jako negativní to vnímáme především my lidé, protože jsme na technice v některých případech až moc závislí. V určitém směru .. jsou ale tato poškození dobrá. Nutí nás vyvíjet prostředky jak před vlivem sluneční aktivity svoje technologické výdobytky ubránit a tím nás vlastně popohání v rozvoji. Jak se říká, všechno špatné je k něčemu dobré.
.. příroda nerozlišuje dobrý a špatný vliv, jaký na něj sluneční aktivita má. V přírodě se vše navzájem ovlivňuje a tak to je správné, funguje to tak miliardy let. Jako negativní to označují opět pouze lidé a to většinou v případech když jde o škody na majetku nebo o ztrátu peněz. Příroda je soběstačný systém, který se na rozdíl od lidstva, je schopen sám regulovat. I takové děje jako povodně, rozsáhlé požáry, skleníkový efekt nebo globální oteplování jsou /nejspíš../ přirozené přírodní procesy a za katastrofy je označujeme jenom proto, že škodí nám.
Uplným závěrem .., že ač se zdají naše poznatky o okolním světě být bohaté, není tomu tak. Ať už začneme řešit jakoukoli otázku, vždy dojdeme k něčemu, co nám ještě není známo. Nezbývá proto nic jiného než si dál klást otázky a nechat se tak přivést k bádání nad nepoznaným. Někomu to může připadat pesimistické, že vlastně víme pouze minimum toho, co je možné znát, ale pro někoho druhého je to smysl života, objevovat odpovědi na otázky, které nám vesmír předkládá.

 


 

1. Intergovernmental Panel on Climate Change, Fourth Assessment Report, Climate Change 2007, available online at: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data.htm
2. Quotations from Gore’s speech at the Bali conference are available online at: http://www.greenpeace.org/international/news/sparks-fly-in-bali-141207
3. Policy Implications of Greenhouse Warming: Mitigation, Adaptation and the Science Base (1992), NAS Committee on Science, Engineering and Public Policy.
4. For an authoritative overview of these and other environmental impacts, see James Gustav Speth, The Bridge at the Edge of the World: Capitalism, the Environment and Moving from Crisis to Sustainability. Yale University Press, 2009.
5. Paul Crutzen, “Albedo Enhancement by Stratospheric Sulfur Injections: A Contribution to Resolve a Policy Dilemma?” An editorial essay, Climatic Change, 2006, pp. 211-219.
6. Brad Allenby, 2007. “Earth Systems Engineering and Management: A Manifesto,” Environmental Science and Technology, December 1.
7. Conversations with Walter Anderson. See his book To Govern Evolution: Further Adventures of the Political Animal. Houghton Mifflin Harcourt, 1987.
8. The ideas discussed here are primarily drawn from conversations with Brad Allenby, founding director of the Center for Earth Systems Engineering and Management at Arizona State University.
9. Clement Bezold and Robert L. Olson, Food 2028: Key Forecasts. Institute for Alternative Futures, June 2008.
10. SRM approaches are sometimes called by other names, such as “shortwave” or “albedo management” and CDR approaches are called by names like “longwave” or “carbon management.” But the terms SRM and CDR are used in the most important study of geoengineering to date and are likely to become the standard terms. See Geoengineering the Climate: Science, Governance and Uncertainty. UK: The Royal Society, September 2009.
11. “Afforestation” refers to the planting of trees on areas that were not covered with forests. “Reforestation” refers to the replanting of trees on areas that were once covered with forests.
12. Arrhenius, D., Worlds in the Making. Harper & Row, New York, 1908.
13. James Fleming, “The Climate Engineers,” Wilson Quarterly, spring 2007. Available online at: http://www.wilsonquarterly.com/?fuseaction=wq.essayessay_id=231274
14. F.J. Dyson and G. Markland, “Technical fixes for the climatic effects of CO2,” workshop on the global effects of carbon dioxide from fossil fuels, Rep. CONF-770385, pp. 111-118, U.S. Department of Energy, Washington, DC, 1979; E. Teller, L. Wood and R. Hyde, “Global Warming and Ice Ages: Prospects for Physics-Based Modulation of Global Change,” 15 August 1997.
15. Jonathan Gatehouse, “Plan B for Global Warming,” Maclean’s, April 27, 2009, Vol. 122, Issue 15, pp. 40-43.
16. David G. Victor, Granger Morgan, Jay Apt, John Steinbruner, Katherie Rich, “The Geoengineering Option,” Foreign Affairs; March/April 2009, Vol. 88 Issue 2, pp. 64-76.
17. Paul Crutzen, “Albedo Enhancement by Stratospheric Sulfur injections: A Contribution to Resolve a Policy Dilemma?” An Editorial Essay. Climatic Change, 2006, pp. 211-219.
18. The estimates in figure 1 were made by running “Lexis- Nexus” and “EBSCO Academic Search Premier” queries for two separate terms: “geo-engineering” and “geoengineering.” Search parameters were set to include only U.S. news sources. Searches were conducted for January 1 to December 31 of each year from 2005-2009. Recorded results were limited to those in the “newspaper” and “journals/magazines” headings. Foreign, industry-specific and non-mainstream sources were not counted. Less restrictive search criteria would have identified a significantly larger number of articles.
19. Seth Borenstein, Associated Press, April 9, 2009. See “Obama looks at climate engineering,” available online at http://www.breitbart.com/print.php?id=D97ECHLG1
20. Steven Chu spoke at the St James Palace Nobel Laureate Symposium held in London May 26-28, 2008. News story available from the Times Online at http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6366639.ece
21. See www.americasclimatechoices.org/GeoEng%20Agenda%206-11-09.pdf
22. Jason J. Blackstock, David S. Battisti, Ken Caldeira, Douglas M. Eardley, Jonathan I. Katz, David W. Keith, Aristes A. N. Patrinos, Daniel P. Shrag, Robert H. Socolow and Steven E. Koonin, Climate Engineering Responses to Climate Emergencies. (Novim, 2009), archived online at: http://arxiv.org/pdf/0907.5140
23. The Royal Society, Geoengineering the Climate: Science, Governance and Uncertainty (September 2009), available online at http://royalsociety.org/geoengineeringclimate/
24. See http://science.house.gov/publications/hearings_markups_details.aspx?NewsID=272
25. 50 international civil society groups signed a letter criticizing a meeting on geoengineering held March
22-26, 2010 at the Asilomar Conference Center in California. The March 4, 2010, letter stated that “as civil society organizations and social movements working to find constructive solutions to climate change, we want to express our deep concerns with the upcoming privately organized meeting on geoengineering in Asilomar, California. Its stated aim, which is to «develop a set of voluntary guidelines, or best practices, for the least harmful and lowest risk conduct of research and testing of proposed climate intervention and geoengineering technologies,» is moving us down the wrong road too soon and without any speed limit.”
26. In: Engineering Education, October, pp. 459-464.
27. Dean, Cordelia (2008). “Handle with Care,” The New York Times, August 12. See: http://www.nytimes.com/2008/08/12/science/12ethics.html?ref=techno
logy&pagewanted=print.

28. In a symposium at the Ecological Society of America’s 2009 Annual Meeting, ecologists discussing the viability of geoengineering reached a strong consensus that the risks currently outweigh the benefits. See “Geoengineering To Mitigate Global Warming May Cause Other Environmental Harm,” ScienceS Daily, August 7, 2009.
29. The Novim Group, Climate Engineering Responses to Climate Emergencies,
30. Douglas Fisher, “The Escape Route,” The Daily Climate, 12 November 2009.
31. Tables 1 and 2 were compiled from a variety of sources, the most important of which was the September 2009 report by The Royal Society, Geoengineering the Climate: Science, Governance and Uncertainty.
32. T.M. Lenton and N.E. Vaughan, “The radiative forcing potential of different climate geoengineering options,” Atmospheric Chemistry and Physics, 9, 2559-2608, 2009.
33. The final report on this Copenhagen Consensus Center project is available online at http://fixtheclimate.com/component-1/the-result-prioritization/
34. Steven D. Levitt and Stephen J. Dubner, SuperFreakonomics: Global Cooling, Patriotic Prostitutes, and Why Suicide Bombers Should Buy Life Insurance. William Morrow, 2009
35. These and other views expressed by people at several think tanks are quoted in an article “Geoengineering and the New Climate Denialism,” 29 April 2009, posted on the Worldchanging web site at: http://www.worldchanging.com/archives/009784.html
36. Editors, Scientific American, November 2008, available online at: http://www.nature.com/scientificamerican/journal/v299/n5/full/scientificamerican1108-38.html
37. Climatologist Stephen Schneider stresses the “social limits of geoengineering” in many of his writings and speeches. See, for example, “The Bulletin Interview: Stephen Schneider,” Bulletin of the Atomic Scientists, July/August 2009, 5-13.
38. Kevin E. Trenberth and Aiguo Dai, “Effects of Mount Pinatubo Volcanic Eruption on the Hydrological Cycle as an Analog of Geoengineering,”Geophysical Research Letters, vol. 34, no. 16 (2007).
39. Gabriele C. Hergerl and Susan Solomon, “Risks of Climate Engineering,” Science, vol. 325, no. 5943, (6 August 2009).
40. Alan Robock, “20 Reasons Why Geoengineering May Be a Bad Idea,” Bulletin of the Atomic Scientists, Vol 64, No. 2, p. 14-18 (May/June 2008).
41. Juan B. Moreno-Cruz, Katharine L. Ricke, and David W. Keith. 2011. “A simple model to account for regional inequalities in the effectiveness of solar radiation management” forthcoming Climatic change Available at: http://works.bepress.com/morenocruz/2
42. Hergerl and Solomon, “Risks of Climate Engineering,” op cit.
43. James R. Fleming writes eloquently about the militaristic history of climate modification schemes in “The Climate Engineers,” Wilson Quarterly, Spring 2007, pp. 46–60.
44. Available online at http://www.infowars.com/articles/science/weather_mod_own_weather_by_2025.htm
45. Available online at http://www.un-documents.net/enmod.htm
46. See Balan Govindasamy and Ken Caldeira, “Geoengineering Earth’s Radiation Balance to Mitigate CO2-Induced Climate Change,” Geophysical ResearchLetters, vol. 27, pp. 2141-2144 (2000).
47. “Geoengineering Could Reduce Solar Power,” New Scientist, Vo. 202, Issue 2705, p. 17 (April 25, 2009).
48. Dale Jamieson, “The Artificial Heart: Reevaluating the Investment” in D. Mathieu (ed.), Organ Substitution Technology: Ethical, Legal and Public Policy Issues, Westview Press, Boulder, Colorado, 1988, pp. 277-293.
49. Dale Jamieson, “Ethics and Intentional Climate Change,” Climatic Change, 33, pp. 323-336, 1996.
50. ETC Group Special Report, The Emperor’s New Climate: Geoengineering as 21st Century Fairytale, 28 August 2009, available online at http://www.etcgroup.org/ en/materials/publications.html?pub_id=762
51. See. for example Richard S. Lindzen and Yong-Sang Choi, “On the determination of climate feedbacks from ERBE data,” Geophysical Research Letters. Vol. 36, L16705, doi:10.1029/2009GL039628, 2009.
52. See The Copenhagen Diagnosis: Updating the World on the Latest Climate Science. I. Allison, N.L. Bindoff, R.A. Bindschadler, P.M. Cox, N. de Noblet, M.H. England, J.E. Francis, N.Gruber, A.M. Haywood, D.J. Karoly, G. Kaser, C. Le Quéré, T.M. Lenton, M.E. Mann, B.I. McNeil,A.J. Pitman, S. Rahmstorf, E. Rignot, H.J. Schellnhuber, S.H. Schneider, S.C. Sherwood, R.C.J. Somerville, K. Steffen, E.J. Steig, M. Visbeck, A.J. Weaver. December 2009. The
University of New South Wales Climate Change Research Centre (CCRC), Sydney, Australia, 60 pp. Available online at: http://www.ccrc.unsw.edu. au/Copenhagen/Copenhagen_Diagnosis_LOW.pdf Also see “Global Carbon Emissions Speed Up, Beyond IPCC Projections” Science Daily, Sep. 28, 2008.
53. Clive Hamilton, “Is it too late to prevent catastrophic climate change?” Lecture to a meeting of the Royal Society of the Arts, Sydney, 21 October 2009. Available online at: http://www.clivehamilton.net. au/cms/media/documents/articles/rsa_lecture.pdf
54. Earth Trends environmental information on the web site of the World Resources Institute at http://earthtrends. wri.org/updates/node/83
58. Richard A. Kerr, “What Happened to Global Warming? Scientists Say Just Wait a Bit,” Science, 2 October 2009, Vol. 36, pp. 28-29.
59. J. Stoeve et al., “Arctic Sea Ice Decline: Faster the Forecast,” Geophysical Research Letters, 2007, 34.9501.
60. For details on the decline of sea ice, see the research summarized by the Pew Center on Global Climate Change available online at: http://www.pewclimate.org/impacts/icecap
61. M. Wang and J.F. Overland, “A sea ice free summer Arctic within 30 years?” Geophysical Research Letters, 2009, 36:L07502.
62. J. L. Chen, C. R. Wilson, and B. D. Tapley. 2006. Satellite gravity measurements confirm accelerated melting of Greenland ice sheet. Science 313:1958-1960.
63. S. H. Mernild, G. E. Liston, C. A. Hiemstra, and K. Steffen. 2009. “Record 2007 Greenland Ice Sheet Surface Melt Extent and Runoff,”. Eos,Transactions, American Geophysical Union 90:13-14.
64. See the report from the National Snow and Ice Data Center at: http://nsidc.org/news/press/20090408_Wilkins.html
65. The latest data are summarized in “East Antarctica Is Now Losing Ice” on the Skeptical Science web page at: http://www.skepticalscience.com/East-Antarctica-is-now-losing-ice.html
66. Key Scientific Developments Since the IPCC Fourth Assessment Report. Science Brief 2, June 2009, Pew Center on Global Climate Change. Available online at: http://www.pewclimate.org/docUploads/Key-Scientific-Developments-Since-IPCC-4th-Assessment.pdf
67. The Copenhagen Consensus, op cit.
68. “Global Scientists Draw Attention to Threat of Ocean Acidification,” Science Daily, 5 February 2009. Available online at: http://www.sciencedaily.com/releases/2009/02/090201124553.htm
69. Andy Ridgwell and Daniella Schmidt, “Past Constraints on the Vulnerability of Marine Calcifiers to Massive Carbon Dioxide Release,” Nature Geoscience, 14 February 2010. Available online at http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/abs/ngeo755.html
70. J.B. Silverman, B. Lazar, L. Cao, K. Caldeira, and J. Erez. 2009. “Coral reefs may start dissolving when atmospheric CO2 doubles.” Geophysical Research Letters
36:L05606.
71. See the story “Lloyd’s urges insurers to take climate change seriously or risk being swept away” on the Lloyd’s web site at: http://www.lloyds.com/News_Centre/Features_from_Lloyds/Climate_change_adapt_or_bust.htm
72. Presentation by Cosette R. Simon of Swiss Re to the Harvard University Center for Health and Global Environment available online at: http://chge.med.harvard.edu/programs/policy/briefings/documents/simon.pdf
73. See the essay “Munich Re: Climate Change One of Mankind’s Greatest Risks” on Doug Simpson’s weblog of research on law, networks and disruptive technologies at: http://www.dougsimpson.com/blog/archives/000636.html
74. Kevin Anderson and Alice Bows, “Reframing the Climate Challenge in Light of Post-2000 Emission Trends,” Philosophical Transactions of the Royal Society.
2008, available online at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18757271
75. James Hansen, et al, “Target Atmospheric CO2: Where Should Humanity Aim?” Open Atmospheric Science Journal, 2008) vol. 2, pp. 217-231, available online at: http://arxiv.org/abs/0804.1126
76. Malte Meinshausen et al, “Greenhouse Gas Emission Targets for Limiting Global Warming to 2 Degrees C, Nature, 485, 20 April 2009, pp. 1158-1162. Available online at: http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7242/full/nature08017.html
77. James Lovelock, “The Vanishing Face of Gaia,” lecture filmed for the Corporate Knights Video Presentation series, 2009, available online at: http://www.youtube.com/watch?v=Eg7Jt_Yzl1o
78. Research by atmospheric scientist Andrew Dressler andhis colleagues at Texas A&M University, reported in
Discover Magazine, May 2010, p. 16.