Píše se o nich jako o škodné, odsoudili vědci nenávist vůči imigrantům

Na čtyři stovky vědců a dalších pracovníků akademických institucí odmítají vyvolávání strachu a nenávisti v souvislosti s přílivem uprchlíků do Evropy. Tvrdí, že politici i média o nich často mluví jako o násilnících, podvodnících či zločincích, aniž by to odpovídalo realitě. V petici však zároveň říkají, že cílem není zlehčovat rizika plynoucí z imigrace.

„O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů,“ stojí v textu výzvy Vědci proti strachu a lhostejnosti, kterou autoři zveřejnili v pondělí na webu.Pod dokument se podepsalo na čtyři sta vědeckých pracovníků. Organizátoři Lukáš Novák, Anna Vanclová a Martin Blažek působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pod petici se podepsal i ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR Václav Hořejší. „To, co se tady děje, taková vyhrocená hysterie proti uprchlíkům a proti muslimům, mi opravdu dělá potíže. Skoro se stydím za to, jak tento národ tomu ve velké míře podléhá,“ řekl ČTK Hořejší.

Nenávist a strach z imigrantů podle autorů výzvy rozdmýchávají některá média i politici, kteří zneužívají „cizí neštěstí k hromadění levných politických bodů“. Autoři tvrdí, že takto vyvolané nálady nesvědčí ani tak o skutečné migrační krizi, jako o nemoci naší společnosti, která „ztrácí lidskost a zdravý rozum“.Právě na selský rozum, ale také na to, aby si lidé informace sami ověřovali, vědci apelují. „Mnohdy stačí několik kliknutí na internetu, abychom odhalili lži, tvářící se jako spolehlivé zpravodajství,“ stojí ve výzvě.

Zároveň varují před přehlížením problému a uzavření se ve vlastním světě. Tímto se jeho důsledkům podle vědců nevyhneme. Radí zapojit se do jejich řešení a sledovat dění ve světě.

„Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita,“ tvrdí vědci v petici.

Proti přijímání uprchlíků ze Sýrie a severní Afriky jsou podle červnového průzkumu CVVM tři ze čtyř dotázaných Čechů. Méně kritičtí jsou pak Češi k uprchlíkům z Ukrajiny, které odmítá 44 procent dotázaných.

 

Současná uprchlická krize nemá jen podobu nenávistných internetových diskusí a tvrdého přístupu proti přijímání běženců. Dobrovolníci po celé Evropě stranou pozornosti pomáhají migrantům, jak jen to jde.

Ze zpravodajských titulků a reakcí internetových diskutérů by se mohlo zdát, že se uprchlíci v Evropě pomoci jen tak nedočkají. V podobném duchu pak jednají i nejvyšší političtí činovníci mnoha států.

Maďarsko staví proti uprchlíkům obří plot na hranicích se Srbskem, Francie posiluje ostrahu u Itálie, Velká Británie přitvrzuje opatření proti těm, kteří poskytují uprchlíkům přístřeší. Česká republika nově oznámila, že v krajním případě může na hranice kvůli uprchlíkům vyslat až 2 600 vojáků.

Evropská unie se snaží příliv imigrantů řešit prostřednictvím kvót, které by uprchlíky z Řecka a Itálie přerozdělily mezi všechny členské země. S tím však ne všichni souhlasí, a do praxe se tak nařízení jen tak nedostane. U libyjských břehů pak patrolují také průzkumné lodě Britského královského námořnictva, Německa a italské pobřežní stráže. Jejich úkolem je rozbít pašeráckou síť, prostřednictvím které se migranti dostávají z Afriky až k evropským břehům.O nezištné pomoci uprchlíkům se však na úrovni jednotlivých států příliš nemluví. Pomoc se totiž koncentruje v malých komunitách i spolcích po celé Evropě, připomíná server The Guardian. Mnozí uprchlíky vítají a snaží se jim usnadnit úprk před válečnými konflikty či autoritářskými režimy. Dobrodinci často pocházejí ze zemí, které jinak uprchlíky odmítají. V Maďarsku například dobrovolníci pomáhají migrantům ze Sýrie a Afghánistánu se zajištěním základních potřeb. Kněz ze Španělska uprchlíkům radí s vyřízením potřebných dokladů pro žádost o azyl.

 

Pár slov k petici "Vědci proti strachu a lhostejnosti" /zde /

Též bych měla pár slov k petici Vědci proti strachu a lhostejnosti: Milí petenti této petice, kteří jste se sami postavili na piedestal jako inteligentní, akademické a nadřazené jádro společnosti, které nám tu chce stanovovat normy a kárat nás: sama mám vysokoškolský titul, ale tuto petici bych nikdy nepodepsala. Ač se v něčem dá souhlasit a též bych si přála toto řešit rozumem a s podloženými fakty, filtrovat některé fámy a manipulace a rovněž jsem znepokojena radikalizací, myslím, že vycházíte při hodnocení krize ze stejných mediálních pramenů, které jsou dostupné i všem ostatním (alespoň tedy většina z vás, která sedí v ČR).

Žádný z vás v petici nepodložil své požadavky svým výzkumem a tvrdými daty, které by nějakým přesvědčivým způsobem poskytly důkaz a uklidnily veřejnost a nabídly vámi ověřené řešení.

Doufám, že vznikne i  protiváha této nešťastné petice, která bude preferovat bezpečí našich občanů, sociální spravedlnost a řešení kořenů i následků migrační krize, spolu s přijímáním pouze legálních a předem prověřených azylantů, a to především v míře, kterou je naše republika schopna bezpečně absorbovat a uživit.Pak zaniknou i radikální a xenofobní nálady, které se nedají potlačit moralizováním a umlčováním, pokud nemáte k dispozici nějaká fakta a řešení. Radikalizace děsí hodně lidí, včetně mne, ale toto vidím jen jako přilévání oleje do ohně, nikoliv jako protiváhu nebo řešení.

Pokud nevíte, kdy se tato vlna bezprecedentní migrace zastaví a jestli vůbec (klimatologové spíše předpokládají, že vlivem sucha bude sílit), neudělali jste žádný výzkum příčin v místě vniku, naprosto netušíte, jaké řešení je možno zvolit, pak kárat obyvatele, aby se nebáli a žádat, aby „všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí“ a chtít, aby „ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita“, aniž máte ponětí o dopadu na společnost, z čeho a do jaké míry se následky této krize budou financovat a jak ji řešit, neumíte zrychlit proces prověřování ilegálních migrantů, aby se ve stanovené lhůtě opravdu prokázalo, kdo jsou skutečně potřební a jak je rozlišit, jak odfiltrovat lidi s kriminální minulostí, když část z nich nechce uvést svou totožnost, pak vaše petici vnímám jako stejnou manipulaci veřejným míněním, kterou vyčítáte radikalizujícím se protivníkům, sbírajícím politické body populistickými frázemi.

/s příspěvky  dokument- aktuálně v hl.proudu/