Tým francouzských vědců, v čele s manželi Chantal Abergel a Jean-Michel Claverie, oživil gigantický virus, který byl po 30 tisíc let zamrzlý v sibiřském permafrostu. Vědci chtěli varovat před oživením virů v důsledku těžby nerostů či globálního oteplování, i když jsou nyní ukryty v zemi a jsou považovány za vymýcené.

Virus pojmenovaný Pithovirus sibericum se nacházel ve vzorku půdy odebrané z 30 metrů hlubokého permafrostu na pobřeží ruské Čukotky. Virus má obří rozměry. Skládá se z pětiset genů. Je tak velký, že je pozorovatelný i optickým mikroskopem. Radiokarbonová analýza ukázala, že vzorek je minimálně 30 tisíc let starý. Zamrzl v době, kdy na Zemi žili mamuti a neandrtálci.

Většina obřích virů napadá měňavkovité prvoky Acanthamoeba. Jeho hledání ve vzorcích permafrostu tak bylo až banálně jednoduché. Vědci využili živé akantaméby jako návnadu. Ty začaly brzy hynout a uvnitř jejich těl vědci objevili dosud neznámý obří virus. Dali mu jméno Pithovirus sibericum, které odkazuje na pithos - velkou nádobu, v níž staří Řekové uchovávali víno. Rozměry viru, který zůstal i po více než 30 000 letech infekční, jsou ohromující: jeho částice má oválný tvar o délce 1,5 mikrometru a šířce 0,5 mikrometru, což odpovídá malým bakteriím. Pithovirus je díky nim vůbec největším známým virem. Gigantická velikost ale není jeho jediná unikátní vlastnost. Obří viry se od svého objevu v roce 2003, kdy byl objeven jejich první zástupce Mimivirus, často považují za jakousi málo rozmanitou přírodní podivnost. Až dosud se zdálo, že existují jen dvě skupiny. Jako první byly objevené megaviry (Megaviridae), jejichž částice ve tvaru dvacetistěnu mají průměr až 0,7 mikrometru a genom dosahuje velikosti 1,25 megabazí. Nedávno popsané pandoraviry (Pandoraviridae) jsou větší, mají tvar amfory o délce 1 mikrometru a jejich genom má až 2,8 megabazí. Pithovirus je sice větší než pandoraviry, ale s překvapivě malým genomem o velikosti 600 kilobazí. Vědci jej tak považují za zástupce třetí, dosud neznámé skupiny obřích virů.

Znovuoživení největšího viru všech dob ukazuje jak snadno lze probudit k životu i životu nebezpečné organizmy.