Defekty na planetě sjíždějí do dalších extrémů. Globální změny, nejen klimatické ale i politické, prostupují celými národy. Zasahují celosvětovou populaci i území po celé zeměkouli. Historie pamatuje spoustu změn, zdá se, že se nacházíme nyní v době, kdy dochází k dalším, a to díky vnějším silám, jež nelze v prapříčině identifikovat. Lze jen vystopovat řetězec následků či následných příčin a následků. Nebezpečí zvyšují svůj "level". Síla i rychlost vykazují narůst a současně dochází i k častějšímu výskytu. Četnost je doplňována i rozsahem či současným působením na různých místech. Celá situace vypadá někdy naprosto hrozivě, ale nutno přiznat, že hrozivěji, než se po odeznění účinků pak následně jeví. O to absurdněji se pak jeví reakce na tyto děje. Jenže experti a vědci vidí, že frekvence jevů a jejich samotná existence jsou holým faktem. S naší planetou se začínají dít věci, které tu byly již od pradávna, ale nyní nastupují do nové fáze aktivity. Tyto děje se nyní šikují do řad, aby častěji a spolu v jednotě zasahovaly do životů každého z nás. Občas se integrace tohoto světa bortí a nastává chaos, který následně odezní. Odezní ale opravdu ? Co po něm zústává jsou ony změny. Mnohdy s velkým vypětím se napravuje to co bylo změněno, ale někdy pozorujeme, že i když to stojí spoustu peněz, čelit těmto "zpomaleným tlakům" a vyrovnat zpět předchozí stav už nelze. Některé změny už tu zůstávají. Dá se řící, že ekonomika je tím pravým barometrem, který nám ukazuje nejen ztráty ale i mnohdy i samotný vliv jakou mají změny na naší psychiku a naše chování. Časy mění i člověka.

Nejvíce přetřásaným strašákem jsou nyní změny v počasí. Mnozí se ale domnívají, že je to důsledkem toho jak zasahujeme do prostředí v němž žijeme. Jsou lidé, kteří za tím vidí zásahy nejen na území naší planety, ale především v tom co ji obklopuje, v naší atmosféře. Na řadu se dostává debata o chemickém postřiku z letadel, či o vlivu radiového znečištění díky nárůstu chytré elektroniky využívající mobilních radiových sítí.

http://willthomasonline.net/Are_Chemtrails_Masking_True_Glo.html

strojový překlad google : http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=cs&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwillthomasonline.net%2FAre_Chemtrails_Masking_True_Glo.html

video na youtube : http://www.youtube.com/watch?v=9bl6froZhog

http://pifs.sweb.cz/earth/kolaps_chaos.jpg

Jenže najdou se i tací, kteří si myslí, že zásahy do prostředí, jenž je následně tím ovlivněno, jsou záměrné. Může se zdát, že po prozkoumání určitých událostí /"zásahů"/, které předcházejí těmto změnám /následkům v prostředí/ by se možná skutečně dalo nadneseně říci, že se tak děje. Dochází k tomu, že za prapůvodními příčinami stojí coby mnohdy jiné předchozí změny, které vyplouvají na povrch, a jejichž i předchozí cesta byla dána dopředu, tedy naplánována. Kormidlo tu bylo konspirací... ale je tomu tak doopravdy nebo je zatím mnohem víc ?

Ze 14-tého na 15-tého ledna 2014 - si hudbou připomíná ČVUT 150-té výročí svého založení. V Praze je také současně na návštěvě spisovatel Dan Brown, kterého proslavil román The Da Vinci Code - Šifra mistra Leonarda. Ten se stal bestsellerem. Podobně úspěšný byl i předchozí román Angels & Demons - Andělé a démoni, následován románem The Lost Symbol /u nás s názvem Ztracený symbol/. Filmová verze Andělé a démoni měla premiéru z noci 14-tého na 15-tého května 2009 /před 1707 dny/.

http://pifs.sweb.cz/color/UR.jpg . http://pifs.sweb.cz/color/AD.jpg

Angels & Demons - Andělé a démoni, překlad v češtině : http://www.youtube.com/watch?v=CrMo5RVC-g4

Ale kdo byli ilumináti a kteří další jim podobní, v češtině : http://www.youtube.com/watch?v=EQ75XxqugeE

Co se děje s planetou : http://www.youtube.com/watch?v=lf9yzHwOeUc

A nad ní : http://www.youtube.com/watch?v=joZNbis2ktI

Existuje nějaké spojení /zde si lze nastavit titulky v českém jazyce/ : http://www.youtube.com/watch?v=0MSEHQVRIug