Untitled document

...je jen jeden starověký kamenný monument s Mayskými nápisy, které líčí konec stávající éry v roce 2012 - a to Tortuguero Monument, postavený kolem roku 670 našeho letopočtu v Tabasco v Mexiku. Dekódováním tohoto nápisu byli archeologové schopni určit konec 13. Baktunu ve dni 21. prosince 2012. Dávný Mayský časový plán odkrývá začátek velkého 5 125 letého cyklu, startujícího v roce 3114 před naším letopočtem. Měření času dávných Mayů bylo extrémně přesné, jejich systém kalendářů odrážel části inteligence ducha přírodního koloběhu. 5 125-letý cyklus je tvořen 13 menšími cykly, ty jsou známé jako počet 13 baktunů. Každý z nich je 394 let dlouhý. Převedeno na dny to dělá přesně 144 000 dnů.
Každému baktunu můžeme rozumět jako historické epoše Velkého cyklu stvoření věků, nese s sebou specifický osud vývoje těch, kdo byli inkarnováni v každém baktunu. Země a my, její obyvatelé, momentálně procházíme záverečnou peridodou 13. baktunského cyklu, tzn. 1618 až 2012 n.l. Tento cyklus je také znám jako triumf (vrchol) materialismu a proměna (transformace) hmoty. Mayové přesně předpověděli, že poslední baktun bude čas velkého zapomnění, kdy se ve smyslu jednoty sami od sebe a přírody velmi vzdálíme a upadneme jako celek do zapomnění. Ztratili jsme kontakt s jednoduchou všudypřítomností kouzelné inteligence a schovívavostí přírody. Musíme připustit, že jako rasa jsme posedlí fyzickým prostorem, který přerostl v nebezpečný materialismus a jako epidemie nás pohlcuje a odděluje od duchovního, neviditelného prostoru Života.

Také, v širším smyslu, pokud se zamyslíme nad tématem Apokalypsy, která je spojená s proroctvím v roce 2012, můžeme se hodně naučit o původním významu slova Apokalypsa - Pravda, která byla skryta, zvedání opony, odhalení. Můžeme vidět i dnes v našem světě, jak jsou "závoje ztenčeny", a nám se odhaluje mnoho nových rozměrů, které byly dříve skryty. Korupce a šílenství po moci ve světě rychle vypovídají o tom, jak hluboce je nevyužita krása a moudrost žijící v našich vlastních srdcích.

Dne 6. 6. 2012 zažijeme vzácný tranzit, kdy planeta Venuše prochází mezi Zemí a Sluncem.
Venuše se z našeho pohledu pohybuje přes sluneční kotouč jen jednou za asi 120 let. Tranzit Venuše v roce 2012 bude ale již druhý během krátké doby. K prvnímu došlo dne 8.6.2004, o němž Dr. Jose Arguelles prohlásil, že byl "znamením úplného otevření brány pro rok 2012".

http://pifs.sweb.cz/earth/sn/snow_.jpg